Category: South Africa

Barcodes wat in Suid-Afrikaanse kleinhandelaars

In Suid-Afrika, is daar twee barcodes wat is die mees algemene. Hulle is die 13-syfer EAN (International artikel nommer) en die 12-syfer UPC (Universal Product Code), die oorsprong al die pad van die VSA. Jy kan ook gesien het barcodes…

Barcodes Used In South African Retailers

In South Africa, there are two barcodes that are most common. They are the 13 digit EAN barcode (International Article Number) and the 12 digit UPC (Universal Product Code), this originates all the way from the USA. You may have…